Foto/Photo

Appartment 1


Appartment 1
Appartment 1 Appartment 1 - Kitchen Appartment 1 - Kitchen Appartment 1 - Room two Appartment 1 - Bathroom two Appartment 1 - Room one Appartment 1 - Room one Apartment 1 - Bathroom one Apartment 1 - Room one Plan<< previous 4 of 7 next >>
Return

 

Apartments Vila Toni

Family Milharcic

Pod anteno 21

SI - 6320 Portoroz

Slovenia, Europe

E-mail: isa@apartments-rooms.com

Web: www.apartments-rooms.com

Mobile: +386 (0)41 716895
Mobile: +386 (0)41 761051
Tel: +386 (0)5 67 45 204